2D&3D Grafika un Animēšana

Dažāda rakstura, tehniskas sarežģītības pakāpes modeļa izveide atbilstoši specifikai.

Interaktīvā satura izveide (VR, AR, XR, Mob, PC)

Spēles, simulācijas, virtuālā un papildinātā realitāte. Digitālā satura izveide uz visām populārām platformām.